Er du helse- og omsorgsarbeider og har rygg- og nakkeplager?

I denne artikkelen tar vi for oss årsaker til at pleie- og omsorgsarbeidere er ekstra utsatt for rygg- og nakkeplager og hva du kan gjøre for å bli kvitt plagene.

Først litt fakta
I følge en kartlegging Stami har gjort kommer pleie- og omsorgsarbeidere ut som den tredje mest belastede yrkesgruppen i Norge når det gjelder ryggplager. Ser vi på nakke- og skulderplager ligger yrkesgruppen på fjerde plass. I følge undersøkelsen er det kun metallarbeidere og vaktmestere som rapporterer inn høyere tall i sine yrkesgrupper.

Hvorfor er det slik?
En av hovedårsakene til at pleie- og omsorgsarbeidere er ekstra utsatt kan ses opp mot at det er et tungt fysisk yrke. Ansatte blir daglig satt i situasjoner hvor man er nødt til å foreta tunge fysiske arbeidsoppgaver. Ofte i posisjoner hvor rygg og nakke er utsatt.
De fleste arbeidsgivere er i dag er flinke til å tilby ergonomiske løsninger for ansatte. Dette har ført til at arbeidshverdagen er langt bedre enn den var for noen år siden. Likevel ser vi at ergonomiske hjelpemidler ikke kan dekke opp for mange av akuttsituasjonene hvor pleiere utsetter rygg og nakke for belastning.
Situasjoner vi ofte hører om er der hvor pleiere må hjelpe pasienter med forflytning. Det er i forbindelse med behandling, renhold, transport eller i situasjoner hvor pasienter har falt eller hatt uhell. I situasjoner som dette kommer ofte de gode hjelpemidlene til kort, da situasjonen gjør at fysiske løft i ubekvemme posisjoner er eneste løsning. Dette fører til langtidsbelastning av rygg/nakke og resulterer ofte i plager.

Mange pleie- og omsorgsarbeidere har i tillegg stor psykisk belastning på jobb i tillegg til lange arbeidsdager. Denne kombinasjonen gjør at de naturlige forutsetningene for restitusjon ikke er tilstede i tilstrekkelig grad. Psykisk arbeidsmiljø og søvn er faktorer som også påvirker rygg og nakke.

Kortsiktig og langsiktig behandling
Blant våre pasienter finner vi også mennesker som jobber i omsorgssektoren. Denne pasientgruppen deler vi inn i to grupper. Vi har den ene gruppen som ofte benytter smertestillende og betennelsesdempende legemidler for å fjerne symptomer på plager, og den andre gruppen som i større grad velger å få behandling av fysioterapeut eller kiropraktor.
Vi ser også en tendens til at pasienter oppsøker oss når de har gått med plager over tid. Utfordringen med dette er at det ofte tar lengre tid åbehandle plagen enn om de hadde oppsøkt hjelp tidligere.
Vi har forståelse for at legemidler kan være en effektiv løsning da det ofte fjerner symptomer raskt. I mange tilfeller går også plagene over i løpet av kort tid, hvilket gjør at man får en følelse av å bli kvitt plagene. Vi ser at i det lange løp er det pasientene som velger behandling hos terapeuter som får best langsiktig virkning.
Årsaken til dette er at legemidler ofte fjerner symptomene, men de fjerner de ikke årsaken til plagene. Mange rygg- og nakkeplager kan i stor grad fjernes permanent gjennom en kombinasjon av spesifikke behandlingsopplegg i kombinasjon med egentrening og fokus på godarbeidsteknikk i pressede situasjoner.

Verdt å vite om ryggplager
Ryggsmerter er normalt

Visste du at 80% av oss har ryggsmerter en eller flere ganger i løpet av livet? De fleste ryggsmerter kommer som en følge av små strekk eller overbelastninger. Disse plagene går som regel over i løpet av noe få dager. Smertene som bli værende eller kommer tilbake gang etter gang er smertene du bør få sjekket ut og få behandling for.

Bevegelse er god medisin 

Mange velger å holde sengen eller sofaen når ryggsmertene kommer. Forskning viser derimot at dette er en dårlig løsning. Ryggen er glad i bevegelse og pasienter som beveger seg mye, gjennom å gå turer eller bare komme tilbake til vanlige rutiner, er de som raskest blir kvitt plagene. Gjerne i kombinasjon med et behandlingsopplegg.

Du kan trygt løfte
Det å løfte gjenstander er faktisk bra for ryggen din. Ryggen vår er laget for å løfte. Det som forårsaker ryggplager er bruk av feil løfteteknikk, eller for stor belastning i forhold til tidligere belastningsmengde. Ryggen vår er generelt glad i å være i bevegelse og løfting av gjenstander går inn i denne kategorien.

Søvn er din venn, stress er din uvenn
Stress påvirker ryggen. På samme måte som at stress påvirker psyken vår, påvirker også stress ryggen vår. Personer som opplever mye stress opplever også oftere å ha problemer med ryggsmerter. På samme måte er også søvn godt forryggen vår. Søvn påvirker hele kroppen vår og på samme måte som at stress kan øke smerter i rygg og nakke, kan en god natts søvn virke lindrende.

Ved stor usikkerhet rundt årsaken til smertene dine kan gjerne denne usikkerheten føre til unødig bekymring som muligens forlenger smerte-/ skadeforløpet.

Har du spørsmål relatert til muskel- og skjelettplager eller ønsker en behandlingskonsultasjon er du hjertelig velkommen til å kontakte oss via telefon 55284440 eller send oss en mail: post@behandlingforalle.no. Våre råd er alltid gratis.

0 0
Feed