Redd for skader etter vinterdvale – Er du i faresonen?

Om våren våkner mange av oss fra «vinterdvale». Lysere tider, mer sol og varmere klima fører mange av oss ut av «hulen» og ofte ut i naturen. Økt følelse av energioverskudd leder til ulike fysiske krumspring.

Å skifte sommerdekk på bilen, gjøre hagearbeid, tunge- og lette løft kan med enkelhet utløse smertesymptomer i kroppen. Kink i ryggen, muskelstrekk, overtråkk eller generell overbelastning av ledd og muskler kan sette deg helt ut av spill.

Behandling for Alle registrerer at antall fysiske skader knyttet til økende aktivitet stiger om våren. Vi antar dette er fordi aktivitetsnivået øker når det går mot lysere tider og at bedre vær vekker aktivitetslysten i befolkningen. Utrente som begynner å trene og trente som øker treningsdosene, er også skadeutsatte på grunn av at merbelastningen på kroppen.

Aktivitet er positivt, men det er viktig å kjenne sine begrensninger. I utgangspunktet er fysisk aktivitet kun positivt for kroppen vår, men når kroppen holdes i varetekt innomhus om vinteren, vil inaktivitet sette kroppens funksjoner og ytelser tilbake. Ergo er det svært lite aktivitet som skal til før det «hugger» til i kroppen og ruptur i en muskel kan bli konsekvensen.

Det er veldig viktig å ikke gå fra 0 til 100 med en gang, men heller øke treningsmengden gradvis over tid så ikke kroppen din slites ut for
tidlig. Muskler er flinke til å tilpasse seg økende belastninger, men dette er en prosess som må skje sakte og gradvis. Veldig mange av skadene vi ser på klinikken er direkte årsak av ”for mye, for ofte, for tidlig” – i relasjon til treningsmengde.

Søk råd

De aller fleste av oss har kjent på smertesymptomer som utløses av for eksempel svært enkle og lette fysiske bevegelser, ofte etter perioder med lite fysisk aktivitet. Noen ganger går smertene over av seg selv og en kan få gode råd og veiledning, i kombinasjon med behandling, hos en av våre behandlere.

Veldig ofte kommer folk inn på klinikken først etter at skaden er oppstått, og da kan det fort ta lengre tid å bli skadefri.
Overbelastningsskader kommer ofte etter mange måneder, om ikke år, med feiltrening og overtrening. Veien tilbake til en smertefri hverdag kan bli lang. Kom heller inn før skaden oppstår så vi kan hjelpe deg med å gi råd om nødvendige øvelser og råd for hvordan best øke treningsmengden på en trygg måte. Dette vil redusere risikoen for skader.

Trening skal være gøy, og vedvarende smerter under og etter trening over lengre tid kan sette folk inn i en nedadgående spiral som fører til
negative tanker og inaktivitet. Ikke la dette skje deg. De fleste skader kan forebygges med et sunt forhold til din egen kropp og ved å være seg bevisst dine egne begrensninger. Selv om du er relativt erfaren med fysisk aktivitet og trening er gode råd alltid nyttige.

Lykke til med veien mot en bedre helse!

Hilsen Behandling for Alle


0 0
Feed