Behandling hos fysioterapeut

Våre fysioterapeuter utfører effektive behandlinger mot dine plager.

Bestill time SlettenBestill time Oasen

Har du behov for en god fysioterapeut i Bergen?

Våre fysioterapeuter behandler mennesker med nedsatt funksjonsevne etter fysiske skader, sykdom eller lidelser. Veiledning til opptrening og rehabilitering er en viktig del av arbeidet og behandlingen. Våre fysioterapeuter har tilleggsutdannelse og erfaring med bruk av ulike behandlingsteknikker, deriblant IMS-nålebehandling og massasje/muskelterapi.

Se priser

 Trygderefusjon ved fysioterapibehandling

Våre fysioterapeuter er private og har ikke kommunalt tilskudd. Pasienter med henvisning får de tre første konsultasjonene for kr. 300,- pr. konsultasjon. Hos oss vil du kunne få time på dagen.

Fysioterapeuten

Behandlingsforløp

1. Klinisk undersøkelse

Før behandlingen starter inspiserer vi din kroppsholdning- og bygning. Vi kontrollerer muskulatur og bevegelsesmønstre før vi systematisk lokaliserer feilfunksjoner i ledd- og muskulatur.

Etter den kliniske undersøkelsen vil vi vurdere om du har behov for røntgenundersøkelse eller andre undersøkelser før en diagnose kan stilles og eventuell behandling starter opp.

2. Tilpasset behandling

En viktig del av vårt behandlingsopplegg er å veilede deg til å best mulig mestre og forebygge plagene dine. Vi gir deg instruksjon i enkle hjemmeøvelser ut ifra dine behov og evner. Vi vet at mosjon og egentrening er gunstig for de fleste pasienter med smertesymptomer og belastningslidelser.
Hos oss kan du også få tilbud om rehabiliterende spesialtrening under kyndig veiledning.

Ønsker du å bestille time til fysioterapi?

Kontakt oss ved spørsmål, eller bestill time her og nå.

Priser

  • Førstegangskonsultasjon

    Kr. 600,-

  • Videre behandling

    Kr. 470,-